Konference již proběhla, ale nemusíte být smutní.

Záznam celé konference je možné získat přímo z pohodlí Vašeho domova.

Program konference

Dopolední přednášková část

9.30 - 9.40
Úvodní slovo

 

 

Vlastina Svátková

Herečka a podporovatelka

9.40 - 9.50
Úvodní slovo

 

 

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D

Primář NUDZ, předseda České psychiatrické společnosti

Křehká mateřská psychika

9.50 - 10.15
Psychosociální stres a duševní poruchy během těhotenství a po porodu v České republice

V rámci přednášky se posluchači dozví informace o podobě psychosociálního stresu a duševních poruch u českých žen. Dále budou předneseny aktuální data o četnosti jejich výskytu a výsledky našeho kvalitativního šetření mezi českými ženami.  Sdělení doplňujeme také o recentní výsledky našeho  průzkumu mezi ženami na mateřské a rodičovské dovolené. V závěru nastíníme, jak u nás vypadá aktuální systematická péče o duševní zdraví těhotných a žen po porodu.

 

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Psychiatr, NUDZ

10.15 - 10.30
Jak to vypadá, když vás zradí mateřská psychika

Já, Sylvie, jsem maminkou dvouleté holčičky, pro kterou bych udělala cokoli. Bohůžel po porodu jsem takové pocity neměla. Nespavost a nechuť k jídlu jsem přirovnávala k únavě a běhání kolem miminka, bylo to ale mnohem závažnější.

 

Sylvie Ryšavá

Žena se zkušeností, peer konzultantka

Duše mámy, duše dítěte

10.30 - 10.55
Jak se maminka a dítě setkávají. Mechanismy sociálního vývoje na začátku života.

Mozek dítěte se vyvíjí v sociálním světě. Rané zkušenosti jsou uchovávány v paměti jako implicitní vzpomínky a slouží jako základy pro schopnost kontaktu a vztahu s druhým člověkem a sociálního fungování vůbec po zbytek života. Maminka je prvním velkým učitelem této významné lidské schopnosti. Příspěvek přinese poznatky z afektivní neurovědy, poznatků o vývoji paměti a teorie attachmentu o mechanismech sociálního kontaktu matky s dítětem v prvních dnech a měsících života.

 

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

1. lékařská fakulta UK, Institut rodinné péče Natama

Systém péče

11.15 - 11.40
Psychologická péče na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň

Mgr. Jana Černá je psycholožka a fyzioterapeutka. Pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň jako psycholog. V ambulantní péči se zabývá psychickými problémy žen v šestinedělí a adaptačními problémy ve vztahu matky a novorozeného dítěte.

 

Mgr. Jana Černá

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

11.40 - 12.05
Screening peripartální deprese ve FN Olomouc

Zkušenosti personálu se screeningem peripartální deprese na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se provádí od února 2020.

Možnost vyplnění dotazníku nabízí porodní asistentky maminkám v rámci předporodní péče v centru porodní asistence kliniky a následně v poporodním období na oddělení šestinedělí.

Ačkoliv psychických potíží v souvislosti s porodem a čerstvým mateřstvím dle našich zkušeností stále přibývá, návratnost dotazníků není taková, jak bychom si přáli.

Pokoušíme se analyzovat důvody, proč tomu tak je, a diskutovat možnosti rozšíření péče o psychické zdraví maminek v rámci nemocniční péče.

Sdělení doplňujeme o zkušenosti personálu s vlivem restriktivních opatření (především zákaz návštěv) na psychickou pohodu šestinedělek. Mimo mnoha negativních, jsme v této oblasti zaznamenali paradoxně i pozitivní vliv.

 

Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická  klinika FN Olomouc

12.05 - 12.15
Screening peripartální deprese ve FN Olomouc

Záchyt je sice velmi důležitým bodem v systému včasné péče o maminky ohrožené duševními potížemi, ale bez odpovídající následné péče by postrádal smysl. Úsměv mámy pracuje na systematizovaném postupu po záchytu ženy před či po porodu. Olomoucký Úsměv mámy je prozatím první, který tento postup pilotně testuje v praxi.

 

 

Mgr. Renata Banášová

Úsměv mámy

12.15 - 12.40
Mateřství a duševní zdraví z pohledu reformy

Posun Reformy psychiatrické péče směrem k reformě péče o duševní zdraví a význam Národního akčního plánu pro duševní zdraví.

Dále budou zdůrazněny oblasti tohoto strategického dokumentu, které se věnují duševnímu zdraví v souvislosti s obdobím těhotenství a porodu, a také podpoře rodičů v rámci prevence duševních onemocnění u dětí.

 

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D.

Tajemnice rady vlády pro duševní zdraví

Různé pohledy na příčiny

12.50 - 13.05
Od poporodní deprese ke knize a sebepoznání

Jak může poporodní deprese pomoci k uvědomění si sebe sama.

Veronika Stuchlíková

Žena se zkušeností, autorka knihy "Od poporodní deprese k sebepoznání"

13.05 - 13:30
Smutek po porodu

Stručný pohled na příčiny a souvislosti stavů smutku a úzkostí po porodu. Pocity matky v křehkém poporodním období souvisí jak s osobní a rodinnou historií, tak se společenskou situací a postojem společnosti k mateřské roli. Autorka je matkou čtyř dětí a pracuje jako vedoucí psychiatr a psychoterapeutka v Psychosomatickém centru Praha.

 

MUDr. Daniela Šroubková

Psychosomatické centrum Praha

13.35 - 14.20
Pauza na oběd

 

 

Odpolední besedy a semináře

14.10 – 15.10
Duševní poruchy a jejich léčba v těhotenství a v porodním období

V semináři se seznámíme s nejčastějšími psychickými problémy, které mohou trápit těhotné a ženy po porodu. Na příkladech z praxe si ukážeme možnosti jejich farmakologické léčby.

 

MUDr. Jan Hanka

3. LF UK, NUDZ

14.10 – 15.10
Emocionální první pomoc

Těhotenství, porod a dětství jsou zřídka tak harmonické, jak bychom si přáli. Každodenní život často určují obavy, drtivé zážitky při narození, nesnesitelně plačící dítě, problémy se spánkem nebo obavy o vývoj dítěte. 

Emocionální první pomoc podporuje milující pouto rodič-dítě během těhotenství, porodu a poté. S pomocí cílených rozhovorů, doteků a dalších technik lze přerušit cyklus strachu, napětí a nejistoty v rané fázi. To znatelně posiluje blízkost k dítěti. Citlivý a milující dialog je pak snazší – dokonce i v těchto obtížných okamžicích.

 

Zuzana Laubmann M.A., M.A., CD (DiD)

Systémový a konstelační poradce, dula, průvodkyně pro ženy a matky

14.10 – 15.10
Kontinuální péče porodní asistentky jako prevence poporodní deprese

Alžběta Samková

Porodní asistentka a spoluautorka blogu Bulbem záchranáře a vulvou porodní asistentky

15.20 – 16.20
Diskuze k dokumentárnímu filmu Bezpečný porod – potřebujeme porodní asistentky?

Film zkoumá otázku, co dělá fyziologický porod bezpečným a co jej narušuje. Jaké jsou důsledky zásahů v průběhu porodu pro matku a dítě a také pro budoucí společnost?

V rozhovorech popisují ženy a páry své zkušenosti před, během a po porodu. 
Němečtí a mezinárodní vědci, porodní asistentky a lékaři jako Ina May Gaskin (USA) a Michael Odent (GB) sdílejí své zkušenosti a současný stav výzkumu v porodnictví.

 

Carola Hauck

Režisérka a producentka

15.20 – 16.20
Mateřství jako přechodový rituál

Žena, která se stává matkou, vstupuje do své nové etapy v životě. Je třeba jí při této změně podpořit, aby se podařilo vědomě vstoupit do této její nové role. Uctít její ženskou jemnou plynoucí a zároveň tak neskutečně velkou sílu, aby si ji dokázala udržet a vhodně využít, až to bude potřebovat. Rituály nás ženy v tomto mohou podpořit, ať už je to předporodní, poporodní, anebo třeba křest dítěte,…. Pomáhá nejen vnímat své vlastní tělo i mysl a jejich proměny, zacítit podporu ženského kruhu, přijímat své emoce, ale mnohem více.

Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková, Mgr. Kateřina Slezáková Kramolišová, Barbora Chvátalová

 

Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková
Mgr. Kateřina Slezáková Kramolišová
Barbora Chvátalová
15.20 – 16.20
Vznik pracovní skupiny zaměřené na rozvoj péče o duševní zdraví matek

Rádi bychom iniciovali vznik pracovní skupiny, která by připravila podklady pro změny, i systémové, v rámci péče o duševní zdraví matek. Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Veronika Kubrichtová

Zakladatelka Úsměvu mámy

Doprovodný program

Nakladatelství Portál, Terap.io, Nevypusť duši, Úsměv mámy, Hospic Sv. Jiří, o. p. s.

 

 

Změna programu vyhrazena.

 

 

error: Obsah stránky je chráněn